Telesales Representative
May 7, 2018
Java Backend Engineer
May 17, 2018

Import Manager

ROLUL in companie:
Coordonarea si controlul activității la nivelul departamentului Achiziții in ceea ce privește procesul de achiziții, activitați de import/export, managementul stocurilor, precum și soluționarea neconformităților la nivel de produs achiziționat.

RESPONSABILITATI  DE  BAZA:

• Elaborează, urmărește și analizează periodic Bugetul departamentului de Achiziții asigurându-se de încadrarea cheltuielilor în limitele stabilite de acesta și în directă concordanță cu vânzările.
• Întocmește si propune estimatul de achiziții lunar, trimestrial si anual pe baza estimatelor de vânzări si a stocurilor optime.
• Propune și după caz implementează proiecte de reducerea costurilor asimilate domeniului de activitate a departamentului Achiziții cu respectarea standardelor de calitate a produselor comercializate
• Identifică necesarul de aprovizionare, cel mai bun raport calitate/preț si furnizori pentru articolele achiziționate
• Negociază cu furnizorii preturile de achiziție, încheie contractele cu aceștia;
• Ia măsurile necesare pentru ca toate comenzile să fie executate la timp si în limita bugetului;
• Recomandă alegerea produselor pe baza analizelor si a consultării cu departamentul de vânzări din companie;
• Optimizarea costurilor și timpului de aprovizionare asigurând in paralel derularea activităților în condiții de siguranță
• Întocmește și analizează cererile de ofertă;
• Supervizează derularea contractelor in vederea respectării clauzelor contractuale legate de produs, preț de achiziție, timp de livrare si calitatea produsului livrat;
• Elaborează politicile, procedurile şi instrumentele de lucru necesare gestionarii activității de achiziții la nivel de companie;
• Elaborează rapoarte cu privire la cheltuieli, la nivel de companie şi pe fiecare direcție de business;
• Elaborează propuneri de îmbunătățire a procedurilor și instrumentelor de lucru în scopul reducerii costurilor;
• Organizează şi participă la licitații indiferent de natura produselor care fac obiectul acestora împreuna cu reprezentantul(ii) departamentului adresant;
• Analizează piața şi sistemul de livrare pentru a evalua valabilitatea actuala şi viitoare a produselor;
• Monitorizeaza proactiv conditiile comerciale ale furnizorilor si impreuna cu departamentul de vanzari propune adaptari ale politicilor comerciale.
• Analizeaza piata pentru a gasi noi oportunitati de dezvoltare a gamei de produse si propune solutii de optimizare portofoliu pe baza tendintelor.
• Monitorizeaza comenzile de aprovizionare import si asigura suportul pentru derularea procesului de export;
• Urmărește livrările și asigură documentele pentru formalitățile vamale;
• Întocmește și distribuie periodic rapoarte specifice stabilite prin politica interna a companiei
• Asigură instruirea corespunzătoare a personalului din subordine
• Responsabil de relația interdepartamentala din poziția de reprezentant al departamentului Achiziții cu departamentele din companie

Pentru mai multe detalii, trimite CV-ul la adresa de email andreea.radu@talentcenter.ro

To apply for this job email your details to andreea.radu@talentcenter.ro