Assistant Manager – French Speaker
September 24, 2019
Mihai, Trainer
September 25, 2019

Secretar Notarial

Pentru un birou notarial

Cerinte:
Experiență în domeniul notarial preferabil acte translative – minim 7 (șapte) ani
Capacitatea de a lucra acte de valoari mari, completarea dosarului cu toate documenetele necesare instrumentării actului notarial, studierea lor pentru a corespunde realității, etc.
Experienta în programul Eterra – program de urmărire a lucrărilor cu privire la Cartea Funciară a imobilelor
Experienta în programul INFONOT – program de înregistrare / verificare a Registrelor Notariale Nationale.
Atenție sporită la detalii
Punctualitate
Capacitatea de a lucra sub presiunea timpului
Amabilitatea cu clientii, comunicativitatea, deschiderea către aceștia și problemele lor, răbdarea, capacitatea de organizare, adaptabilitatea sunt esentiale

Responsabilitati:
Tehnoredactarea actelor notariale, de regulă acte translative, astfel:
Studierea dosarului în vederea perfectării actului notarial, comunicarea actelor lipsă și eventual obținerea lor, dacă este posibil;
Pregatirea dosarului – atât în format hartie, cât și digital, obtinerea documentelor lipsă;
Depunerea de Extrase de Carte Funciara pentru pregatirea actului notarial;
Evaluarea pe grilele notariale a imobilelor;
Calcularea taxelor notariale în mod corect
Pregătirea draftului final spre a fi înmânat notarului pentru verificare;
Transmiterea draftului final corectat către client spre aprobare;
Păstrat legatura cu clientul ( orice consultatie / întrebare – urmând a fi soluționată de acesta);
Însoțirea notarului în deplasări dacă este cazul;
Urmărirea actului notarial în Eterra – dacă apar Referate de completare și altele;
Pregătirea încheierii de întabulare pentru a fi predată clientului.

Pentru mai multe detalii, asteptam CV-ul pe adresa daniela@talentcenter.ro

To apply for this job email your details to daniela@talentcenter.ro